Tretmani protiv opadanja kose

Kosa predstavlja važan deo individualnosti svake osobe, a bolesti i anomalije na kosi pored toga što predstavljaju veliki estetski mogu biti i veliki psihološki problem.

Broj dlaka koji normalno opadne u toku dana je od 50 do 100, i to je fiziološko opadanje kose. Obimnije opadanje kose je siguran znak da se time treba ozbiljno pozabaviti.

Cilj terapije protiv opadanja kose je zaustavljanje opadanja i podsticanje korena kose na rast tj. stvaranje nove kose. S obzirom na raznolikost uzroka, ne postoji savršen lek, te najbolje rezultate daje kombinacija različitih metoda.  Metode koje koristimo u ordinaciji „Glamour“ su: