Uklanjanje strija

Sa problemom strija susreće se većina žena, ali i muškaraca. Predstavljaju oštećenja vezivnog tkiva nastala usled prebrzog rastezanja kože, kada vezivno tkivo nije moglo tako brzo da se prilagodi, pa dolazi do njegovog oštećenja. Da li će se strije javiti ili ne, zavisi od genetike. Ona određuje kvalitet kože i vezivnog tkiva. Kod određenog broja ljudi on je slabijeg kvaliteta pa je povećana sklonost ka nastanku strija.

Uklanjanje strija danas se uspešno rešava kombinacijom različitih procedura. Najčešće su to: