Psihoterapija

Ljudi svoje emocionalne poremećaje stvaraju svojim iracionalnim načinom razmišljanja. Ako čovek jasno uvidi kako sebe povređuje svojim iracionalnim mišljenjem i ako se racionalnim argumentima suprotstavi takvom mišljenju, onda može značajno ublažiti ili eliminisati svoj emocionalni poremećaj.

Dr med. Đorđe Živanović je psihoterapeut koji vam može pomoći.

-Poremećaj raspoloženja (depresija)
-Anksiozna stanja (panični poremećaj)
-Poremećaj ishrane
-Seksualne disfunkcije
-Razvijanje emocionalne odgovornosti
-Razvijanje samoprihvatanja
-Razvijanje samopouzdanja
-Razvijanje frustracione tolerancije
-Savetovanje parova