Homeopatija

Prema homeopatskom shvatanju ( i ne samo homeopatskom ) znakovi i simptomi bolesti su pokušaji tela da nam kaže da nešto nije u redu i njihova pojava je uvek dobrodošao znak upozorenja.
Konvencionalna medicina određeni skup simptoma definiše kao bolest i leči te simptome  smatrajući da je bolest izlečena onda kada se simptomi povuku.
Homeopatija smatra da je uvek bolestan ceo čovek te lečenjem «leči bolesnika, a ne bolest, jer će se simptomi bolesti sami povući onda kada izlečimo bolesnika».
Lečenjem bolesti, a ne bolesnika simptomi bolesti se samo  potiskuju i oni onda lako mogu naći «ventil» na drugoj strani. tj.  bolest je  potisnuta «prema unutra», nekad prema  značajnijem organu ili organskom sistemu, što znači da može preći u goru fazu, iako je prethodno konstatovano da smo je izlečili.

Kako izgleda homeopatski pregled? 

Kada se pacijenti opredele za homeopatsko lečenje, najčešća dilema je  kome i gde da se  obrate za homeopatski pregled.  Savet je da se obrate lekaru homeopati koji se bavi klasičnom homeopatijom.
U homeopatiji, kao i u klasičnoj medicini, prilikom razgovora i pregleda pacijenta moraju se  ispoštovati ustanovljene procedure koje imaju  za cilj da na najkvalitetniji način i sa najmanjim rizikom od greške dovedu lekara do pravog leka. Nepridržavanje ovih procedura najčešće ne može da naškodi pacijentu, međutim, može da  oteža i produži terapijski tretman, a sve to može da  kompromituje homeopatiju kao  terapijski metod, pogotovo  kada je pacijent nestrpljiv.
Homeopatski pregled (pod ovim podrazumevamo kompletnu homeopatsku proceduru koju lekar obavlja sa pacijentom) obuhvata razgovor sa pacijentom i  fizički pregled,  kao i uvid u  medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje. Cilj je utvrđivanje kom  homeopatskom leku odgovara  slika  aktuelnog stanja pacijenta.
Nedovoljno obavešteni pacijenti često se raspituju gde mogu da kupe homeopatske lekove ″prema svojoj dijagnozi″. U lakšim akutnim slučajevima tako bi se i moglo uraditi, tj. kupiti lek prema osnovnoj slici bolesti, međutim, samo u slučaju da u apoteci farmaceut preporuči lek uzimajući u obzir kako  simptome,  tako i dužinu bolesti,  što podrazumeva da farmaceut ima osnovno homeopatsko znanje.
U težim akutnim kao i u hroničnim oboljenjima terapiju treba da odredi profesionalni homeopata, jer u homeopatiji nema sheme i svaki slučaj je poseban, a lek individualan.

Kako homeopata određuje lek?

Nakon  homeopatskog razgovora i pregleda homeopata  mora da  odredi lek koji će dati pacijentu, što  nekada  može da traje duže i od samog vremena provedenog sa pacijentom. Proces određivanja leka, pogotovo ako se kod pacijenta radi o hroničnom oboljenju, zahteva veliko znanje i strpljenje. Naime,  sve što je homeopata saznao o pacijentu i u vezi sa njegovim tegobama mora da sabere i da  uz pomoć homeopatskih knjiga (Repertorijum  i Materija medika) dođe do leka ili lekova koji će za pacijenta biti najpovoljniji. Pri odabiru leka u obzir se svakako mora  uzeti i  ukupna psihofizička slika pacijenta, tj. celokupnost pacijenta, te se može reći da homeopata u isto vreme mora da poštuje i ukupnost i individualnost simptoma da bi odredio lek.

Cena pregleda: 9500din.

Cena kontrole: 4000din.

Trajanje pregleda: od 1h do 2h